Your address will show here +12 34 56 78

Belgesel Filmleri


Belgesel Filmleri

Belgesel film, sinema içerisinde ayrı bir yeri olan sanat dalıdır. Belgesel filmi, insanların hem zihinsel, hem de duygusal etkinliklerini harekete geçirmeyi amaçlarken hedef kitleyi bilgilendirme açısından vazgeçilmez projeler arasındadır. Herhangi bir olayı yazı, makale, tablet, roman, şiir, ağıt, gazete, dergi veya resim, fotoğraf, video, cd, dvd, film gibi görüntü ve ses kayıtları ile doğru konu eksende sunmak hedefiyle yola çıkıyoruz. Mor Yapım olarak kültürel, tarihi, coğrafi, biyografik belgesel fikirlerinizi hayata geçirerek, özgün çalışmalara imza atıyoruz.